RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicze szkoły zawodowe w Rudze Śląskiej

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności, wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które uzyskasz kształcąc się w szkole zawodowej przygotują Cię do dorosłego życia. Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata.Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
przy
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
przy
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rudzie ŚląskiejZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
przy
Zespole Szkół nr 5
w Rudzie ŚląskiejZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
przy
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Piotra Latoski
w Rudzie ŚląskiejZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. Mikołaja Kopernika
w Rudzie ŚląskiejZasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6
przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej