RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-700,  ul. Bujoczka 2
tel. 32 243 12 24   fax 32 244 00 11

www.zsp7.pl    e-mail: zsp7@zsp7.pl

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodach

(szkoła tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)Nazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Kucharz


podstawa programowa
Kucharz przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych tj.: przechowywanie żywności, sporządzanie potraw i napojów oraz wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. T.6. Sporządzanie potraw i napojów W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Murarz-tynkarz


podstawa programowa
Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastro-wych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach. B.18. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Sprzedawca


podstawa programowa
Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach). Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową), przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów. A.18. Prowadzenie sprzedaży. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Cukiernik


podstawa programowa
Praca w zawodzie cukiernika polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów. Absolwent musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców do produkcji. Produkując wyroby cukiernicze, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Najważniejszym w pracy cukiernika jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Piekarz


podstawa programowa
Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o wysokiej klasy, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży. T.3. Produkcja wyrobów piekarskiej. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Lakiernik


podstawa programowa
Zadaniem lakiernika jest lakierowanie oraz wykonywanie renowacji powierzchni. Typowymi pracami wykonywanymi przez lakiernika są: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, nakładanie powłok lakierniczych, renowacja powierzchni lakierowanej. Lakiernik wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych – halach fabrycznych, warsztatach lakiernictwa samochodowego. Kandydat do zawodu lakiernik powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością, dokładnością i cierpliwością w wykonywaniu pracy. Bardzo ważne są także spostrzegawczość oraz wyczucie koloru. Jest to niezbędne by mógł np. wytrwać w niewygodnej pozycji, którą czasami musi przyjąć na dłużej podczas pracy. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Fryzjer


podstawa programowa
Kształcenie w zawodzie fryzjer pozwala nabyć umiejętności: strzyżenia, upinania i fryzowania włosów oraz strzyżenia i pielęgnacji zarostu; golenia; farbowania i rozjaśniania włosów, farbowania wąsów i brody, farbowania brwi i rzęs, regulowania brwi, wykonywania masażu twarzy i głowy z wyjątkiem masaży leczniczych, wytwarzania peruk, dopinek i tresek. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Mechanik pojazdów samochodowych


podstawa programowa
Mechanik pojazdów samochodowych zajmuje się: naprawą, konserwacją, diagnostyką silników, zespołów, podzespołów i akcesoriów w środkach transportu, regeneracją części zamiennych, podzespołów i zespołów, wyważaniem kół pojazdów, wymianą nadwozi oraz podejmuje inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Lakiernik


podstawa programowa
Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Dokonuje lakierowania nadwozi i podwozi środków transportu, przygotowuje podwozia pod lakier, antykorozyjnie zabezpiecza środki transportu, przeprowadza renowację powłok lakierniczych. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Ogrodnik


podstawa programowa
Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne uprawiane w szklarni lub na polu. Ogrodnik przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi specjalistyczne, tj. orka, bronowanie, kultywatoro-wanie. W szklarniach przygotowuje również podłoże pod wysiew nasion lub wysadzanie. Następnie pikuje rośliny, podlewa, nawozi, odchwaszcza, usuwa zbędne pędy wierzchołkowe. M.R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.. Warsztaty przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Blacharz samochodowy


podstawa programowa
Blacharz samochodowy dobiera i użytkuje materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia. Wykonuje naprawę nadwozia samochodu zgodnie z dokumentacją. Wykonuje połączenia blachy i zabezpiecza elementy samochodu przed korozją. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Stolarz


podstawa programowa
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein. A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Wędliniarz


podstawa programowa
Wędliniarz posługuje się narzędziami do rozbioru tusz. Klasyfikuje mięso i przygotowuje je do obróbki. Rozróżnia wyroby garmażeryjne. Przestrzega przepisów BHP i ochrony środowiska. T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny

do góry