RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Wybierając dalaszą edukację w liceum musisz wiedzieć, żeNauka w liceum ogólnokształcącym to czas rozwijania pasji i zainteresowań, uczenia się odpowiedzialności za własny rozwój, podejmowania świadomych wyborów życiowych oraz przygotowania do dalszej drogi kształcenia i podjęcia studiów wyższych.

Oferta kształcenia w liceach gwarantuje realizację następujących zadań:

  • przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego,
  • dostosowanie kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów,
  • prowadzenie szerokiej działalności kulturalno-oświatowej, rozwijanie uzdolnień i talentów młodzieży.Jeśli zamierzasz studiować, zdecyduj się na naukę w liceum ogólnokształcącym.


Musisz wiedzieć, że od września 2012 roku licea ogólnokształcące pracują w oparciu o nową podstawę programową. Jednym z jej założeń jest umożliwienie Ci dokonania wyboru przedmiotów, które Cię interesują, czy też takich, które będziesz chciał zdawać dodatkowo na egzaminie maturalnym, co z kolei umożliwi Ci studiowanie się na wybranym kierunek studiów.

Podczas nauki w liceum będziesz kontynuował kształcenie w zakresie obowiązkowych przedmiotów maturalnych, to znaczy: języka polskiego, języków obcych i matematyki. Ponadto, otrzymasz możliwość wyboru kilku przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym, w znacznie większej liczbie godzin. Taka organizacja procesu nauczania sprawi, że w każdym z wybranych przez siebie przedmiotów osiągniesz poziom, który pozwoli na jak najlepsze zdanie egzaminu maturalnego, a następnie umożliwi naukę na wybranym kierunku studiów.

Zadaniem szkoły jest zadbanie o wszechstronny rozwój uczni. Ci z Was, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych będą również zdobywać wiedzę z przedmiotu historia i społeczeństwo. Natomiast ci z Was, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych, będą również uczęszczać na zajęcia z przedmiotu przyroda, którego celem będzie poszerzenie Waszej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoja wiedza będzie pełna i z pewnością na wysokim poziomie.