RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Doradcy zawodowi w Rudzie Śląskiej działają w następujących placówkach

Ośrodek Doradztwa Zawodowego
przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-704,    ul. Orzegowska 25
tel. 32 2481575 wew. 31    fax 32 2481575 wew. 31
www.cku.rudaslaska.edu.pl    e-mail: cku.ruda_slaska@op.pl

Ośrodek Doradztwa Zawodowego to miejsce, w którym możesz poznać swoje predyspozycje zawodowe, poszerzyć wiedzę o sobie, zdobyć umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu edukacyjnym i zawodowym oraz poznać zasady rządzące rynkiem pracy. Ośrodek wyposażony jest w gabinety do konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi, salę do zajęć grupowych (warsztatów) z młodzieżą, odpowiednio umeblowaną, ze stanowiskami komputerowymi oraz biblioteczką. Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej oraz słuchaczy CKU.

Ośrodek prowadzi również konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-705,    ul. Chrobrego 6
tel. 32 248-73-06    fax 32 248-73-06
www.poradnia-pp.mssm.pl/    e-mail: pppsekretariat@terasoft.pl

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej uzyskasz pomoc określeniu w swoich kompetencji zawodowych.
Dla uczniów, którzy potrzebują pomocy w określeniu swoich celów życiowych i wpasowaniem do nich własnej kariery zawodowej, istnieje możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego.

Poradnia, oferuje – bezpłatnie – wszystkim zainteresowanym możliwość indywidualnego, dokładnego określenia swoich preferencji zawodowych w indywidualnej rozmowie ze specjalistą. Podczas takiego spotkania określa się cele, jakie dana osoba chce osiągnąć, jakie ma możliwość i jaka szkoła może ją do tego przybliżyć.

Uczniów, którzy mają poważne utrudnienia w realizowaniu się zawodowym ze względu na swój stan zdrowia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna może zaopatrzyć w opinię, która wskazuje na rodzaj szkoły, w której mogą kontynuować naukę. Z kolei w przypadku, gdy mają taką samą liczbę punktów, jak inny kandydat opinia ta daje im pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

Pomcy we właściwym wyborze szkoły udzielą Ci

  • pedagog szkolny
  • psycholog szkolny
  • wychowawca
  • kierownik szkolenia praktycznego w każdym technikum i zasadniczej szkole zawodowej
  • rodzice lub opiekunowie prawni