RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Licea ogólnokształcące w Rudze Śląskiej

Nauka w liceum ogólnokształcącym to czas rozwijania pasji i zainteresowań, uczenia się odpowiedzialności za własny rozwój, podejmowania świadomych wyborów życiowych oraz przygotowania do dalszej drogi kształcenia i podjęcia studiów wyższych.I Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej


II Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka
w Rudzie ŚląskiejIII Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej


IV Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Herberta Clarka Hoovera
w Rudzie ŚląskiejMiejska Szkoła Muzyczna II stopnia
przy Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej