RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

II Liceum Ogólnokształcące

przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-710,  ul. Jankowskiego 22
tel. 32 2420 125   fax 32 2420 125

www.lo2ruda.edupage.org    e-mail: zso_2@interia.pl                                                                                 e-mail: zso2.morcinek@gmail.com

 II Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej proponuje następujące klasyKlasa


Opis


Języki             obce          


  Przedmioty rozszerzone    


  Przedmioty     uzupełniające  

  

  

POLITECHNICZNA


Uczniowie tej klasy biorą udział w zajęciach edukacyjnych na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Śląskim, w Planetarium,
a także uczestniczą
w krajowych
i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. W ramach realizacji programów nauczania z przedmiotów ścisłych organizowane są również cyklicznie wykłady
i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych.

początkujący
i kontynuacja:
język angielski
język niemiecki
język francuski
język rosyjski

początkujący:
język hiszpański
język włoski
matematyka, pierwszy język obcy
(język angielski, niemiecki, francuski)
i do wyboru: drugi język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos.
ekonomia w praktyce, historia
i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, biochemia, historia sztuki, zajęcia artystyczne, kulturoznawstwo
i regionalizm, język łaciński, filozofia z etyką.

  

  

HUMANISTYCZNO
– MEDIALNA


W ramach zajęć edukacyjnych prowadzone są warsztaty teatralne realizowane we współpracy z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, zimowiska teatralno
– kulturoznawcze
w atrakcyjnych ośrodkach kulturalnych naszego kraju, zajęcia z historii sztuki. Uczniowie uczestniczą
w najważniejszych wydarzeniach artystycznych regionu i kraju. Współpracują
z lokalnymi i regionalnymi mediami. Dodatkowo biorą udział w zajęciach w postaci warsztatów dziennikarskich.

początkujący
i kontynuacja: język angielski
język niemiecki
język francuski
język rosyjski

początkujący:
język hiszpański
język włoski
język polski, pierwszy język obcy
(język angielski, niemiecki, francuski)
i do wyboru: drugi język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos.
ekonomia w praktyce, historia
i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, biochemia, historia sztuki, zajęcia artystyczne, kulturoznawstwo
i regionalizm, język łaciński, filozofia z etyką.

  

  

MEDYCZNA


W ramach zajęć edukacyjnych prowadzimy współpracę
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym polegającą
na uczestnictwie uczniów
w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów będących członkami działających na tej uczelni kół naukowych.
W przyszłym roku szkolnym zorganizowany zostanie również interdyscyplinarny obóz naukowy, podczas którego uczniowie będą opracowywać zagadnienia
z zakresu biologii i technologii chemicznych. Integralnym elementem kształcenia będzie również kurs pierwszej pomocy medycznej prowadzony przez specjalistów zajmujących się kształceniem profesjonalnych ratowników medycznych.

początkujący
i kontynuacja:
język angielski
język niemiecki
język francuski
język rosyjski

początkujący:
język hiszpański
język włoski
biologia, pierwszy język obcy
(język angielski, niemiecki, francuski)
i do wyboru: chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos.
ekonomia w praktyce, historia
i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, biochemia, historia sztuki, zajęcia artystyczne, kulturoznawstwo
i regionalizm, język łaciński, filozofia z etyką.

  

  

PRAWNICZO
– EUROPEJSKA


Młodzież współpracuje z Radą Miasta, władzami samorządowymi regionu. Działania edukacyjne w sposób szczególny koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce społecznej oraz zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem naszego kraju i regionu w strukturach Unii Europejskiej. Uczniowie klasy obserwują posiedzenia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

początkujący
i kontynuacja:
język angielski
język niemiecki
język francuski
język rosyjski

początkujący:
język hiszpański
język włoski
historia, pierwszy język obcy
(język angielski, niemiecki, francuski)
i do wyboru: drugi język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka, , wos
ekonomia w praktyce, historia
i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, biochemia, historia sztuki, zajęcia artystyczne, kulturoznawstwo
i regionalizm, język łaciński, filozofia z etyką.

do góry