RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Co powinieneś wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej
Nauka zawodu odbywa się w formie teoretycznej i praktycznej. Praktyczną naukę zawodu zorganizuje dla Ciebie szkoła w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub możesz ją odbywać w zakładzie prywatnego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.


Przy wyborze zawodu pamiętaj o swoim zdrowiu. Zanim zostaniesz przyjęty do szkoły, będziesz musiał odbyć kwalifikujące badania w Poradni Medycyny Pracy, gdzie zostaniesz zbadany pod kątem przydatności do zawodu. Przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych zawodów znajdziesz na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Obecnie, by zdobyć Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, będziesz musiał zdać egzamin z zakresu wyodrębnionych dla danego zawodu kwalifikacji. Większość zawodów składa się z 1 lub 2 kwalifikacji, ale są zawody, które zawierają ich więcej. Chcąc uzyskać tytuł zawodowy, musisz również ukończyć kształcenie ogólne na poziomie szkoły zawodowej.

Dla każdego zawodu oznaczenie i ilość kwalifikacji jest inna, np. Fryzjer (symbol zawodu 514101), który mieści się w obszarze Administracyjno-Usługowym (A), zawiera jedną kwalifikację tj. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Natomiast zawód Elektryk (symbol zawodu 741103), który mieści się w obszarze Elektryczno-Elektronicznym (E), zawiera dwie kwalifikacje tj. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Możesz poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom technika. Na przykład, mając kwalifikacje w zawodzie fryzjer po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z zakresu kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego, które zdobędziesz uczęszczając do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, możesz otrzymać tytuł technika usług fryzjerskich.

Naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych rozpoczniesz od klasy drugiej.

Egzaminy potwierdzające wiadomości teoretyczne i praktyczne z wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji odbywają się po zakończeniu nauki w danym obszarze (np. w drugiej lub trzeciej klasie). Po zdaniu egzaminu otrzymasz Świadectwo potwierdzające kwalifikacje, w zakresie jednej wyodrębnionej dla zawodu kwalifikacji.

Gdy uzyskasz świadectwa z wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły zawodowej, otrzymasz Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna lub Izby Rzemieślnicze.

Rudzkie szkoły zawodowe kształcą w następujących zawodach:
 • fryzjer 514101
 • mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • lakiernik 713201
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 • stolarz 752205
 • blacharz samochodowy 721306
 • betoniarz-zbrojarz 711402
 • cukiernik 751201
 • piekarz 751204
 • fotograf 343101
 • wędliniarz 751107
 • kominiarz 713303
 • kucharz 512001
 • sprzedawca 522301
 • krawiec 753105
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
 • murarz-tynkarz 711204
 • elektryk 741103
 • ślusarz 722204
 • introligator 732301
 • górnik eksploatacji podziemnej 811101
 • operator obrabiarek skrawających 722307
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • ogrodnik 611303
 • elektromechanik 41201