RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Jak wybrać szkołę

Gimnazjalisto! Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać trzy lub cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na całym Twoim późniejszym zawodowym życiu. Dlatego decyzję tę musisz podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania, zdolności oraz możliwości.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty kształcenia. Spróbuj ocenić swoje szanse. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weź pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

O rudzkich szkołach ponadgimnazjalnych w pigułce

Tutaj zajdziesz informacje o charakterze klas w rudzkich liceach ogólnokształcących oraz zawodach, w których kształcą technika i szkoły zawodowe w naszym mieście.
Dowiesz się również, gdzie w naszym mieście praktycznie nauczysz się zawodu.

Na podstawie zebranych tu wiadomości możesz zaplanować swoją dalszą karierę szkolną lub zawodową.

Musisz zdecydować się jakie masz plany na przyszłość

Jeżeli masz zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum, które dodatkowo daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Jeżeli chcesz w ciągu trzech lat zdobyć zawód, wybierz zasadniczą szkołę zawodową. Po jej ukończeniu możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Wykonaj test kompetecji zawodowych

By lepiej poznać siebie wykonaj test preferencji i kompetencji zawodowych. Pomoże Ci to w decyzji dotyczącej wyboru właściwego kierunku kształcenia. Poniżej zamieszczamy adresy stron, na których znajdziesz takie testy:

Pomocy i porady możesz również szukać w szkole u wychowawcy lub pedagoga. Jak pokierować swoją przyszłością dowiesz się również w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej.