RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

III Liceum Ogólnokształcące

przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-706,  ul. Oświęcimska 90
tel. 32 2437806   fax

www.zso3.pl    e-mail: lic3gim10@poczta.onet.pl

 III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej proponuje następujące klasyKlasa


Opis


Języki           obce          


 Przedmioty     rozszerzone  


 Przedmioty   uzupełniające 

  

  

PRAWNICZO-BIZNESOWA


W grupie prawniczej absolwent:
- pozna podstawowe zasady prawa,
- pozna zasady współczesnego marketingu,
- doceni piękno języka łacińskiego,
- zgłębi tajniki filozofii,
- będzie uczestniczył w projektach realizowanych we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej,
- przygotuje się do studiów na kierunkach prawo i administracja, kierunki humanistyczne, społeczne (np. historia, politologia, socjologia, filozofia, pedagogika).
W grupie biznesowej absolwent:
- pozna zasady współczesnego marketingu,

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
Grupa prawnicza:
Język angielski Historia lub wiedza o społeczeństwie Grupa biznesowa:
Język angielski
Język obcy II do wyboru:
język niemiecki, język francuski, język rosyjski, Geografia
Podstawy marketingu Elementy prawa Język łaciński
(grupa prawnicza) Podstawy filozofii
(grupa prawnicza) Historia
i społeczeństwo (grupa biznesowa) Przyroda
(grupa prawnicza)

  

  

MEDYCZNA


Absolwent:
- nabierze doświadczenia w zakresie ratownictwa medycznego,
- doceni piękno języka łacińskiego,
- będzie uczestniczył w projektach realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach,
- zrozumie prawa i zależności przyrodnicze dzięki zajęciom laboratoryjnym,
- przygotuje się do studiów na kierunkach medycyna (np. wydział lekarski, stomatologia), nauki przyrodnicze (np. wydział chemii, biologii i ochrony środowiska), wychowanie fizyczne, psychologia.

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
Język angielski, Biologia, Chemia lub Fizyka Język łaciński, Ratownictwo medyczne, Historia
i społeczeństwo

  

  

MEDIALNA


Absolwent:
- zgłębi w teorii i praktyce tajniki filmu lub teatru (od II klasy jeden z wariantów do wyboru),
- udoskonali zdolności artystyczne podczas warsztatów teatralnych lub filmowych,
- spróbuje swoich możliwości w Kole Teatralnym Klakier,
- odwiedzi radio i tv w Warszawie, Studia Filmowe w Łodzi lub Berlinie,
- zobaczy wartościowe filmy poprzedzone prelekcją filmoznawcy,
- będzie ćwiczył kompetencje komunikacyjne,
- przygotuje się do studiów na kierunkach filologia polska, dziennikarstwo, aktorstwo, montaż, kulturoznawstwo, socjologia.


Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
JJęzyk polski, Język angielski, Historia lub Geografia lub Wiedza o Społeczeństwie Edukacja filmowa lub edukacja teatralna, Przyroda

  

  

POLITECHNICZNA


Absolwent:
- rozwinie swoje pasje matematyczne,
- wykorzysta informatykę w praktyce,
- pozna tajniki programowania,
- będzie uczestniczył w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Śląskiej,
- przygotuje się do studiów na kierunkach politechnicznych i ścisłych (np. matematyka, informatyka, budownictwo, fizyka, automatyka i robotyka, kierunki inżynierskie).

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
Język angielski, Matematyka, Informatyka, Fizyka lub Geografia lub Chemia Historia
i społeczeństwo

do góry