RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

IV Liceum Ogólnokształcące

przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-704,  ul. Orzegowska 25
tel. 32 2481078   fax 32 2481078

www.zso4.edu.pl    e-mail: zso4hoover@gmail.com

 IV Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej proponuje następujące klasyKlasa


Opis


Języki             obce          


  Przedmioty rozszerzone    


  Przedmioty     uzupełniające  

  

  

WOJSKOWA MUNDUROWA


Podczas nauki uczniowie uczestniczą w obozach szkoleniowych obejmujących: strzelectwo, samoobronę, techniki interwencji, paintball, wspinaczkę skałkową, przeprawy linowe i wodne, obóz narciarski. Szkoła współpracuje z V Pułkiem Chemicznym w Tarnowskich Górach i XVIII Batalionem Desantowo – Szturmowym w Bielsku Białej. .

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język angielski, matematyka, geografia Klasy pierwsze: język angielski, matematyka, do wyboru fizyka, biologia, chemia. Podstawy wiedzy o służbach mundurowych, Samoobrona, Historia i społeczeństwo

  

  

POLICYJNA MUNDUROWA


W klasie tej uczeń może liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa karnego. Nauczy się podstaw technik i taktyk działania policji. Uczniowie uczestniczą w obozach szkoleniowych podobnie jak uczniowie klasy wojskowej.

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język angielski, matematyka, geografia Klasy pierwsze: język angielski, matematyka, do wyboru fizyka, biologia, chemia. Podstawy wiedzy o służbach mundurowych, Samoobrona, Historia i społeczeństwo

  

  

HUMANISTYCZNO -DZIENNIKARSKA


Klasa, w której uczeń opanuje podstawy warsztatu pisarskiego, pozna kodeks etyki dziennikarskie i elementy prawa prasowego, nauczy się pracy w zespole redakcyjnym. Zdobytą wiedzę może wykorzystać podczas zajęć w lokalnych mediach m. in.: Wiadomościach Rudzkich, TV Sfera.

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski Klasy pierwsze: język angielski, historia, język polski. Zajęcia dziennikarskie, Przyroda, Składanie i edycja tekstu.

  

  

POŻARNICZA


Klasy pożarnicze tak samo jak pozostałe klasy mundurowe biorą udział w obozach, poligonach i zajęciach tetenowych. Oprócz tego będą uczestniczyć w zajęciach z profilaktyki przeciwpożarowej, taktyk działań gaśniczych i rozpoznawania zagrożeń. Uczniowie tych klas będą mogli zostać członkami OSP. Uczniowie klas pożarniczych będą mogli odbywać dodatkowe praktyki pożarnicze po wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej. .

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język angielski, matematyka; do wyboru chemia, fizyka, biologia, geografia Ratownictwo medyczne, profilaktyka przeciwpożarowa, samoobrona i techniki interwencyjne

  

  

AMERYKAŃSKA


Profil z poszerzonym językiem angielskim, gdzie uczniowie w ramach dodatkowych przedmiotów będą mieli amerykańską wersję języka (z uwypukleniem różnic pomiędzy brytyjską i angielską wersją języka), elementy kulturoznawstwa i realioznawstwa amerykańskiego oraz zapoznają się ze slangiem amerykańskim. W realizacji programu będziemy wspomagani przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie, a także American Corner w Katowicach.
Uczniowie będą brali udział w video-konferencjach z pracownikami konsulatu amerykańskiego w Krakowie, spotkaniach z Amerykanami przebywającymi na Śląsku, a także uzyskają informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Stanach Zjednoczonych

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język angielski, geografia; do wyboru: WOS, historia, j. polski Realioznastwo i kulturoznawstwo amerykańskie, język angielski-amerykański

  

  

SPOŁECZNA


Uczniowie wybierający ten profil podczas zajęć warsztatowych poznają podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. Nauczą się jak radzić sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, różnicować emocje i uczucia, poznać znaczenie motywacji oraz czynniki kształtujące osobowość, a w przyszłości będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych lub rozwijać się w pracy socjalnej. Będą również organizowane wyjścia do różnego rodzaju placówek wychowawczych, takich jak domy dziecka, świetlice terapeutyczne, domy pomocy społecznej, jak również sprawdzić się w pracy wolontariusza. Zajęcia będą się odbywać nie tylko metodą wykładu, ale przede wszystkim jako warsztaty, które będą prowadzone przez psychoterapeutów PTP oraz psychologów PPP.

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski Język angielski, geografia; do wyboru j. polski, WOS, historia. Podstawy psychologii, elementy pedagogiki i socjologii