RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Miejska Szkoła Muzyczna II stopnia

przy
Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-709,  ul. Niedurnego 36
tel. 32 248 76 28   fax 32 248 76 28

zsmruda.pl    e-mail: psmruda@op.pl

 Miejska Szkoła Muzyczna II stopnia w Rudzie Śląskiej proponuje następujące klasyKlasa


Opis

Zajęcia nadobowiązkowe

Zajęcia wynikające z programu nauczania

  

FORTEPIAN

AKORDEON

SKRZYPCE

ALTÓWKA

WIOLONCZELA

KONTRABAS

GITARA

FLET

KLARNET

SAKSOFON

TRĄBKA

PUZON

PERKUSJA

  

  

  

  

  

  

Przygotowanie do zawodu muzyka
– instrumentalisty. Zajęcia prowadzone są
w trybie indywidualnym z przedmiotu
kierunkowego (instrumentu) oraz fortepianu dodatkowego. Pozostałe zajęcia (przedmioty uzupełniające) prowadzone są w grupach
maksymalnie 16 osobowych.

  

  

  

  

  

  

Zespół Muzyki Rozrywkowej
Emisja głosu

  

  

  

Fortepian obowiązkowy (oprócz klasy fortepianu),
Zajęcia z akompaniatorem,
Nauka akompaniamentu (tylko klasa fortepianu),
Zespół kameralny,
Orkiestra lub chór,
Kształcenie słuchu,
Zasady muzyki,
Harmonia,
Literatura muzyczna,
Historia muzyki,
Formy muzyczne,