RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I Liceum Ogólnokształcące

przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-700,  ul. Mickiewicza 15
tel. 32 2481 601   fax 32 2481 601

www.zso-mickiewicz.com    e-mail: mickiewiczruda@op.pl

 I Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej proponuje następujące klasyKlasa


Opis


Języki             obce          


  Przedmioty rozszerzone    


  Przedmioty     uzupełniające  

  

  

DZIENNIKARSKA


Młodzież tej klasy współpracuje z telewizją „Sfera” i telewizją internetową, realizując własne programy. Uczniowie redagują dodatek do „Wiadomości Rudzkich”-„Rudzielec”. Młodzi dziennikarze biorą udział w warsztatach, uczą się pracy w studiu radiowymi telewizyjnym.

Język angielski oraz drugi do wyboru:
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
1. Język obcy,
2. Język polski,
3. Do wyboru spośród: historii, geografii, biologii
1. Zajęcia związane z profilem: podstawy dziennikarstwa – program autorski.
2. Przyroda lub historia i społeczeństwo.

  

  

TEATRALNA


Od 2008r. działa „Scena Muzyczna I LO” - łączy ona młodych utalentowanych ludzi, którzy śpiewem, tańcem, „głosem i sobą” pragną tworzyć. Organizowane są „Zimowiska teatralne” i wyjazdy do teatrów. Realizowane są programy filmowe.

Język angielski oraz drugi do wyboru:
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
1. Język obcy,
2. Język polski,
3. Do wyboru spośród: historii, geografii, biologii
1. Zajęcia związane z profilem: wiedza o teatrze i filmie – program autorski.
2. Przyroda lub historia i społeczeństwo.

  

  

MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNA


Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach projektów, które od lat funkcjonują na terenie szkoły. W ramach tych zajęć organizowane są spotkania z pracownikami naukowymi i studentami. Szczególnie bliska jest współpraca z Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Język angielski oraz drugi do wyboru:
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
1. Język obcy
2. Matematyka
3. Do wyboru spośród:
fizyki, chemii, geografii, biologii
1. Zajęcia związane z profilem: algorytmika i programowanie – program autorski.
2. Historia i społeczeństwo.

  

  

PRZYRODNICZO
SPORTOWA


Większość klasy stanowią sportowcy, którzy na co dzień trenują w klubach sportowych, osiągają sukcesy na szczeblu miejskim, krajowym i międzynarodowym. W szkole solidnie, często indywidualnie z nauczycielem przygotowują się do matury, którą wszyscy zdają. Uczniowie tej klasy są dobrze przygotowani do studiów medycznych. Chętni dodatkowo mogą uczyć się łaciny.

Język angielski oraz drugi do wyboru:
Język niemiecki
Język francuski
Język rosyjski
1. Język obcy
2. Biologia
3. Do wyboru spośród:
geografii, chemii, matematyki, fizyki
1. Zajęcia związane z profilem: podstawy biofizyki - program autorski.
2. Historia i społeczeństwo.