RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-709,  ul. Planty Kowalskiego 3
tel. 32 7717110   fax 32 771-71-15

www.zsp5-rsl.pl    e-mail: zspmarkowej@poczta.fm

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodach


Nazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Elektryk


podstawa programowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
E.7. Montaż i konserwacje urządzeń elektrycznych.
E.8. Montaż i konserwacje instalacji elektrycznych.
W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Operator obrabiarek skrawających


podstawa programowa
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
wykonywania programu obróbki technologicznej a obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. .
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny