RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-709,  ul. Hallera 6
tel. 32 2487681   fax 32 2487681

www.zsp1.eu    e-mail: zsp1@zsp1.eu

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Fryzjer


podstawa programowa
Kształcenie w zawodzie fryzjer pozwala nabyć umiejętności: strzyżenia, upinania i fryzowania włosów oraz strzyżenia i pielęgnacji zarostu; golenia; farbowania i rozjaśniania włosów, farbowania wąsów i brody, farbowania brwi i rzęs, regulowania brwi, wykonywania masażu twarzy i głowy z wyjątkiem masaży leczniczych, wytwarzania peruk, dopinek i tresek. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Mechanik pojazdów samochodowych


podstawa programowa
Mechanik pojazdów samochodowych zajmuje się: naprawą, konserwacją, diagnostyką silników, zespołów, podzespołów i akcesoriów w środkach transportu, regeneracją części zamiennych, podzespołów i zespołów, wyważaniem kół pojazdów, wymianą nadwozi oraz podejmuje inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Lakiernik


podstawa programowa
Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Dokonuje lakierowania nadwozi i podwozi środków transportu, przygotowuje podwozia pod lakier, antykorozyjnie zabezpiecza środki transportu, przeprowadza renowację powłok lakierniczych. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń


podstawa programowa
Mechanik-monter maszyn i urządzeń dokonuje konserwacji przyrządów pomiarowych, wykonuje wyroby z wykorzystaniem operacji toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania. Wykonuje podstawowe operacje kucia i tłoczenia oraz połączenia metodą spawania elektrycznego, gazowego i zgrzewania. Potrafi zdemontować zespół maszyny, urządzenia oraz obsługiwać tokarki numeryczne. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Elektromechanik pojazdów samochodowych


podstawa programowa
Elektromechanik pojazdów samochodowych dokonuje diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Naprawia układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych, lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektro-nicznych pojazdów samochodowych, sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. M.12 . Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Blacharz samochodowy


podstawa programowa
Blacharz samochodowy dobiera i użytkuje materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia. Wykonuje naprawę nadwozia samochodu zgodnie z dokumentacją. Wykonuje połączenia blachy i zabezpiecza elementy samochodu przed korozją. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Cukiernik


podstawa programowa
Cukiernik przygotowuje surowce, dodatki i materiały pomocnicze w produkcji cukierniczej. Rozróżnia grupy produktów cukierniczych i ocenia ich wartość kaloryczną. Posługuje się normami i recepturami do wytwarzania wyrobów cukierniczych. Dobiera, obsługuje i nadzoruje prace maszyn i urządzeń w produkcji cukierniczej. Prowadzi wypiek i chłodzenie wyrobów cukierniczych. Sporządza półprodukty i wyroby gotowe z różnego rodzaju ciast, mas, kremów cukierniczych, pomad, polew, lukrów, ponczów i wyrobów owocowych. T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Piekarz


podstawa programowa
Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o wysokiej klasy, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży. T.3. Produkcja wyrobów piekarskiej. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Stolarz


podstawa programowa
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein. A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Betoniarz-zbrojarz


podstawa programowa
Betoniarz-zbrojarz posługuje się narzędziami i sprzętem do robót betoniarskich i zbrojarskich. Odczytuje dane z rysunków technicznych - budowlanych. Wykonuje podstawowe elementy konstrukcji i korzysta z urządzeń i maszyn wspomagających prace budowlane. B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Fotograf


podstawa programowa
Fotograf rozróżnia i obsługuje sprzęt fotograficzny. Ocenia jakość wykonywanej pracy. Dobiera materiały fotograficzne i technikę zdjęciową. Potrafi przyjąć i realizować zamówienia klienta. A.20. Rejestracja i obróbka obrazu. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Wędliniarz


podstawa programowa
Wędliniarz posługuje się narzędziami do rozbioru tusz. Klasyfikuje mięso i przygotowuje je do obróbki. Rozróżnia wyroby garmażeryjne. Przestrzega przepisów BHP i ochrony środowiska. T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny

do góry