RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-711,  ul. Gliniana 2
tel. 32 244 49 00   fax 32 342 01 00

www.zsp2.eu    e-mail: sekretariat@zsp2.eu

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyczna nauka zawodu

Możliwość kontynuacji nauki

Sprzedawca


podstawa programowa
Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej; obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio w handlu metodą samoobsługową i preselekcji. Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty; przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.). Informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. A.18. Prowadzenie sprzedaży. U prywatnych pracodawców Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny
Kucharz


podstawa programowa
Kucharz przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych tj.: przechowywanie żywności, sporządzanie potraw i napojów oraz wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. T.6. Sporządzanie potraw i napojów W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Kurs kwalifikacyjny

do góry