RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 6

przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-710,  ul. Kałusa 3
tel. 32 2420805   fax 32 2420805

www.kopernikus.pl    e-mail: sekretariat@kopernikus.pl

 Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik budownictwa


podstawa programowa
Technik budownictwa jest przygotowany do pracy na budowie. Daje kwalifikacje do kierowania budową, wykonywania dokumentacji projektowej. Stanowi podstawę do pracy w biurach projektów. Absolwent ma kwalifikacje do: analizowania dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych; Wykonywania rysunków budowlanych; określania właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania; wykonywania prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych; kierowania pracą brygady (brygad) roboczej i robotnikami na obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac; prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem; projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych elementów budowlanych; organizowanie pracy podwykonawców na budowie; ustalanie norm pracy w różnych robotach budowlanych.

B.20. Montaż konstrukcji budowlanych.
albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik elektronik


podstawa programowa
Technik elektronik pracować może we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawód technika elektronika charakteryzuje się uniwersalnością, a możliwości zatrudnienia ciągle rosną wraz z rozwojem przemysłu, w którym stosuje się wiele sterowników obsługujących procesy produkcyjne.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik drogownictwa


podstawa programowa
Zawód technik drogownictwa przygotowuje do kierowania budową dróg, ulic i mostów. Daje niezbędną wiedzę do wykonywania dokumentacji technicznej, co jest podstawą do pracy w biurach projektów. Uczy kosztorysowania w drogownictwie. Uczniowie w trakcie kształcenia mogą zdobyć specjalistyczne certyfikaty poprzez dodatkowe szkolenia np. w firmach Fakro, Henkel-Ceresit, Rygips,

B.2. Wykonywanie robót drogowych.
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik informatyk


podstawa programowa
Zawód technik informatyk przygotowuje ucznia do pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Kształci umiejętności programowania, projektowania i zakładania baz danych oraz ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

U prywatnych pracodawców
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


podstawa programowa
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowuje do wykorzystywania zasobów naturalnych w otaczającym świecie. Jest związany z ochroną środowiska. Ideą tego kierunku jest dobre przygotowanie ucznia do pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej takimi jak solary, pompy cieplne, wiatraki i inne. Klasa objęta została patronatem Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. (Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku dużego zainteresowania wśród młodzieży).

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców

do góry