RUDA ŚLĄSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum nr 1

przy

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 41-709,  ul. Hallera 6
tel. 32 2487681   fax 32 2487681

www.zsp1.eu    e-mail: zsp1@zsp1.eu

 Technikum nr 1 w Rudzie Śląskiej kształci w zawodachNazwa zawodu


Opis zawodu

Uzyskane kwalifikacje

Praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne

Technik usług fryzjerskich


podstawa programowa
Zawód technik usług fryzjerskich przygotowuje do pracy w salonach fryzjersko-kosmetycznych. Uczniowie poznają budowę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a w szczególności skóry i włosów. Nabywają umiejętności w zakresie stosowania preparatów fryzjersko-kosmetycznych oraz przeciwdziałania ewentualnym zaburzeniom w funkcjonowaniu przydatków skóry.

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. A.23. Projektowanie fryzur. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Technik pojazdów samochodowych


podstawa programowa
Zawód technik pojazdów samochodowych przygotowuje do pracy w firmach transportowych oraz zakładach naprawczych i obsługowych. Uczeń poznaje budowę samochodu, jak również nowoczesne metody diagnostyczne oraz obsługowo-naprawcze. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców
Technik mechanik


podstawa programowa
Zawód technik mechanik przygotowuje do pracy związanej z wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, dokonywaniem montażu, instalowaniem, uruchamianiem i obsługą maszyn i urządzeń oraz organizacją procesu produkcji. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym


podstawa programowa
Zawód technik sterowania ruchem kolejowym przygotowuje do pracy związanej z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych. Wybierając naukę w tej klasie, uczeń zdobędzie wiedzę o transporcie kolejowym i nauczy się: kierować i nadzorować pracę podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem, posługiwania się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi.

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u prywatnych pracodawców

do góry