Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Śląska Sieć Szkół Promujących ZdrowieOgólnopolska sieć szkół promujacych zdrowie

Kordynatorzy: Andrzej Bartosz, Patrycjusz Waldera, Katarzyna Borowiec-Mańkowska, Jolanta Początek.

Szkoła Specjalna promująca zdrowie to szkoła w która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalna, systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej.Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników  zakteakresie dbałości o zdrowie przez całe życie
  
                                               

 

Szkoła promująca zdrowie - definicja.

Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, w której uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy systematycznie dbają o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. W placówce podejmowane są zaplanowane działania sprzyjające trosce o zdrowie i rozwojowi kultury fizycznej oraz promujące profilaktykę i aktywny tryb życia w społeczności lokalnej.
 

 

                              

 

        
                        

 
Szkomy program profilaktyczo- wychowawczy

Załacznik do Programu profilaktycznego


Imprezy promujące zdrowie w naszej szkole:
 

Rok szkolny2022/2023