Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Informacje dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych
Drodzy rodzice i opiekunowie,

poniżej zamieszczamy zasady ubiegania o się dowoz osób niepełnosprawnych do szkoły obowiązujące w naszym miejście wraz z regulaminem i wnioskami.

 

Zasady ubiegania się o dowóz dzieci niepełnosprawnych
 

1. W przypadku ubiegania się o zapewnienie dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej wniosek składa się raz na okres określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W kolejnych latach, na które została wydana decyzja o zapewnieniu dowozu niepełnosprawnego ucznia do placówki oświatowej, rodzic zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli kontynuowania korzystania z dowozu swego niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej.

3. Do wniosku o dowóz należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

4. Wnioski o dowóz powinny być złożone w terminie do 15 lipca w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.


Regulamin dla rodziców uczniów korzystających z dowozu w roku szkolnym 2021-2023
organizowanego przez Miasto Ruda Śląska.


Poniższe dokumenty należy złożyć do 15 lipca każdego roku.
Wniosek o organizację dowozu dla ucznia niepełnosprawnego  pdf
Oświadczenie woli kontynuowania korzystania z bezpłatnego transportu  pdf