Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast


Współtworzony na rok szkolny 2023-2024 przez Rodziców uczniów  oraz Radę Pedagogiczną  Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.  Konsultacje projektu: Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej. (format pdf)
Załącznik do Programu wychowawczo - profilaktycznego ZS7_2023-2024 (format pdf)
Ewaluacja Programu wychowawczo - profilaktycznego ZS7_2023-2024  (format pdf)
Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie bezpieczeństwa 2023-2024 (format pdf)


Po zapoznaniu się z jego treścią, prosimy o ewentualne uwagi, lub akceptację.