Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
tworzą
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 
oraz
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 
 

Misją szkoły są słowa Jana Pawła II - "Trzeba umieć używać swojej wolności wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem".


W dążeniach kierujemy się dobrem uczniów, ich możliwościami i predyspozycjami. Traktujemy ucznia podmiotowo. Nasza szkoła jest miejscem:
 • poszanowania godności i praw każdego człowieka,
 • akceptacji i pomocy niepełnosprawnym,
 • demokratycznego rozwiązywania problemów,
 • propagowania partnerstwa i współpracy między ludźmi,
 • przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji,
 • osiągania celów w przyjaznej i serdecznej atmosferze.
Przygotowujemy uczniów do:
 • wykonywania zawodu,
 • pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
 • dbałości o swoje zdrowie,
 • poznania i rozwijania swoich zdolności zainteresowań,
 • pielęgnowania tradycji regionalnych
 • i narodowych oraz poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania, życia w zjednoczonej Europie.