Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół  nr 7 w Rudzie Śląskiej
Statut Branżowej Szkole I stopnia nr 6  w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Szkolny System Oceniania w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 2020-2023
Szkolny System Oceniania dla uczniów z normą intelektualną po szkole podstawowej
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna 
Szkolny System Oceniania dla uczniów z normą intelektualną po gimnazjum
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna 
Szkolny System Oceniania dla uczniów po szkole podstawowej - Branżowa  Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Szkolny System Oceniania dla uczniów po gimnazjum - Branżowa  Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Szkolny zestaw programów i podręczników obowiązujący w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2023-2024
Szkolny Zestaw Programów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów w normie intelektualnej 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, dla uczniów w z niepełnosprawnością umiarkowaną 
Szkolny zestaw programów i podręczników obowiązujący w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2021-2024
Szkolny Zestaw Programów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów w normie intelektualnej 
Szkolny Zestaw Programów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów w normie intelektualnej 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Szkolny zestaw programów i podręczników  obowiązujący w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2020-2023 
Szkolny Zestaw Programów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6  w Rudzie Śląskiej, dla uczniów w normie intelektualnej 
Szkolny Zestaw Programów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6 w Rudzie Śląskiej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6  w Rudzie Śląskiej, dla uczniów w normie intelektualnej 
Szkolny Zestaw Podręczników Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6  w Rudzie Śląskiej, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2019/2020
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Zespole Szkół nr 7        w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2019/2020
Programy nauczania: załącznik nr 1 zalącznik nr 2 zalącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5
Podręczniki: załącznik nr 6; zalącznik nr 7; zalącznik nr 8; załącznik nr 9
Szkolny zestaw podręczników, obowiązujący w Branżowej Szkole I stopnia nr 6  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej, w roku szkolnym 2017/2018