Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Oferta

UczniowieBranżowej Szkoły I stopnia nr 6:

 • aktywnie uczestniczą w różnych ogólnopolskich programach edukacyjnych,
 • biorą udział w międzyszkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich konkursach zawodowych, artystycznych i sportowych, odnosząc duże sukcesy.
Za szczególne osiągnięcia przyznajemy stypendium.

Zapewniamy naszym uczniom:
 • atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
 • szkolenie w wyszukiwaniu pracy,
 • możliwość wyboru przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego,
 • opiekę szkolnych pedagogów, psychologów i logopedy
 • opiekę pielęgniarską.
Dla naszych uczniów organizujemy:
 • ciekawe zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, warsztatowych, internetowej, sali gimnastycznej i siłowni
 • koła zainteresowań: Muzyczne, Fotograficzne, Florystyczne, Turystyczne, Młodego Europejczyka, Sportowe, Caritas oraz inne wedłg zainteresowań,
 • turnusy adaptacyjno - rehabilitacyjne, obozy, wycieczki,
 • konkursy,
 • Festiwal Nauki,