Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Oferta

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 specjalizuje się w kształceniu uczniów przejawiających trudności edukacyjne w typowych warunkach szkolnych ze względu na obniżony poziom intelektualny.

By zostać uczniem Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 konieczne jest posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Oferujemy naukę w następujących zawodach:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • murarz -tynkarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • krawiec,
 • fryzjer
 • oraz inne stosownie do potrzeb i analizy rynku pracy.


Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zależności od zawodu w warsztatach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego lub u pracodawców.

Nauka trwa 3 lata.


UczniowieBranżowej Szkoły I stopnia nr 6:

 • aktywnie uczestniczą w różnych ogólnopolskich programach edukacyjnych,
 • biorą udział w międzyszkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich konkursach zawodowych, artystycznych i sportowych, odnosząc duże sukcesy.
Za szczególne osiągnięcia przyznajemy stypendium.

Zapewniamy naszym uczniom:
 • atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
 • szkolenie w wyszukiwaniu pracy,
 • możliwość wyboru przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego,
 • opiekę szkolnych pedagogów, psychologów i logopedy
 • opiekę pielęgniarską.
Dla naszych uczniów organizujemy:
 • ciekawe zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, warsztatowych, internetowej, sali gimnastycznej i siłowni
 • koła zainteresowań: Muzyczne, Fotograficzne, Florystyczne, Turystyczne, Młodego Europejczyka, Sportowe, Caritas oraz inne wedłg zainteresowań,
 • turnusy adaptacyjno - rehabilitacyjne, obozy, wycieczki,
 • konkursy,
 • Festiwal Nauki,