Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
SPDP

Głównym zadaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do pracy, a w szczególności ćwiczenie określonych umiejętności, praktycznych nawyków oraz sferę zachowań, która obejmuje rzetelność wykonywanej pracy.

W czasie zajęć kształtowane są również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie, a uczniowie przygotowywani są do integracji ze społeczeństwem. Doskonalone są również nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym.

Nauka odbywa się w cyklu 3-letnim jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.