Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Informacje bieżące

Zebranie z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2020-2021

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE 
 

Mając na uwadze sytuację w jakiej obecnie funkcjonuje szkoła tj. remont budynku głównego oraz pandemię COVID 19, jesteśmy zmuszeni zmienić organizację zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

Podjęliśmy decyzję, że w obecnej trudnej lokalowo sytuacji, zebrania z rodzicami będą miały formułę kontaktu telefonicznego z wychowawcą klasy.

W dniu 11 września w godzinach od 1400 do 1700 wychowawca klasy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i przekaże najważniejsze bieżące informacje.

Na stronie szkoły w zakładce
Program WP do konsultacji zamieszczony został Program wychowawczo-profilaktyczny. 

Do szkoły wpłynęły propozycje ubezpieczenia grupowego uczniów, które można podpisać indywidualnie. Deklarację chęci ubezpieczenia dziecka można zgłosić u wychowawcy.
O cenie ubezpieczenia decyduje liczba chętnych, dlatego do 15.09.2020 roku prosimy o wstępną deklarację skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
O wyborze oferty ubezpieczenia zdecyduje reprezentacja rodzciców.
Grupowe ubezpieczenie będzie można podpisać indywidualnie do 30 września 2020 roku.

 

Zebranie główne planujemy zorganizować po zakończonym remoncie.

 


Przepraszamy za zaistniałe komplikacje.Terminy konsultacji w Zespole Szkół nr 7
 

Konsultacje do odwołania mają charakter telefoniczny, w sytuacjach wyjatkowych po wcześniejsym ustaleniu terminu będą prowadzone w szkole.


wrzesień                              - 14.09.2020      - od  1600 - 1730
październik                          - 06.10.2020      - od  1530 - 1630
listopad                                - 04.11.2020      - od  1530 - 1630
grudzień                               - 03.12.2020      - od 1530 - 1630   
styczeń                                - 05.01.2021      - od  1530 - 1630
 

Zapraszamy !  
 Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z wiedzą. 
1. Jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji zagrożeń, wynikających z pandemii COVID-19 -  5.01.2021r. 
2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u młodego człowieka. Jak budować pozytywny obraz własnej osoby u dziecka - 1.03.2020r.
 

 

Zapraszamy !