Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Informacje bieżące

Zebranie z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2021-2022

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE 
 

Mając na uwadze pandemię COVID 19, jesteśmy zmuszeni zmienić organizację zebrań z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów.
14 września 2021 roku zebrania z rodzicami odbędą się tylko z wychowawcami klas, którzy wcześniej ustalą z Państwem formułę spotkania (stacjonarną lub on-line).


Na stronie szkoły w zakładce Program W-P do konsultacji zamieszczony zostanie Program wychowawczo-profilaktyczny. 

W zakładce Ubezpieczenie zamieściliśmy propozycję ubezpieczenia dziecka, które rodzic kupuje we własnym zakresie. 


 

Terminy konsultacji w Zespole Szkół nr 7
 

Konsultacje do odwołania mają charakter telefoniczny, w sytuacjach wyjątkowych po wcześniejszym ustaleniu terminu będą prowadzone w szkole.


wrzesień                                       - 14.09.2021      - od  1600 - 1730
październik                                   - 07.10.2021      - od  1530 - 1630
listopad                                         - 08.11.2021      - od  1530 - 1630
grudzień                                       - 08.12.2021      - od 1530 - 1630   
styczeń                                         - 14.01.2022      - od  1530 - 1630
 

Zapraszamy !