Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Informacje bieżące

Terminy konsultacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
 

październik                     -  1.10.2018      - od  1510 - 1630
listopad                           -  6.11.2018      - od  1510 - 1630
grudzień                         -  11.12.2018     - od 1510 - 1630   
styczeń                           -  8.01.2019      - od  1510 - 1630
   

Zapraszamy !  
 

 

Zebrania z rodzicami  w I semestrze roku szkolnego 2018-2019

- 11 grudnia  2018 roku godzina 1600


Zapraszamy ! 
 

Prelekcje dla rodziców
 

6.11.2018 -  Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną.
8.01.2019 - Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży w tym używania przez nich nowych narkotyków tzw. dopalaczy. 


Zapraszamy !