Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Informacje bieżąceTerminy konsultacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7:
październik                - 2.10.2017      - od  1505 - 1630
listopad                      - 7.11.2017      - od  1505 - 1630
grudzień                    - 7.12.2017      - od  1505 - 1630  
styczeń                      - 3.01.2018      - od  1505 - 1630
   

Zapraszamy !  
 



Zebrania z rodzicami  I semestrze roku szkolnego 2017-2018

- 14.09.2017 roku godzina 1600
-  7.12.2017 roku godzina 1600



Zapraszamy !  


 


Tematyka spotkań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2017-2018

7.11.2017 r. -  Bezpieczeństwo w sieci - profilaktyka uzależnień od komputera
i Internetu oraz profilaktyka cyberprzemocy.

3.01.2018 r. -Zapobieganie zachowaniom ryzykownym nastolatków - jak rozmawiać
z nastolatkiem o jego problemach i dylematach. 


 

Zapraszamy !