Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
10
Mar
Współpracujemy międzynarodowo! Uczniowie naszej szkoły już kolejny raz biorą udział w programie eTwinning. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę miedzy szkołami w Europie oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. W ramach tego...
Szkoła z klasą 2.0 - Przepraszamy strona w budowie
Kolejny rok realizujemy program edukacyjny Szkoła Promująca Zdrowie, który organizowany jest przez Ruch Szkół Promujących Zdrowie. Głównym celem programu jest aktywne uczestnictwo młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W tym roku ubiegamy się o odnowienie posiadanego już Certyfikatu...
Bezpieczna szkoła - Przepraszamy strona w budowie