Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Od 18 do 31 stycznia 2021 roku lekcje w dalszym ciągu będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Organizacja zajęć w dniu 18.01.2021 r.  Na planie lekcji widoczne są lekcje zaznaczone kolorem i tylko na tych lekcach nauczyciele będą starali się prowadzić je z  wykorzystaniem dostępnych technik online. Na pozostałe zajęcia otrzymacie materiały z zadaniami do wykonania lub przeczytania.
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U z 2020 r., poz. 1960) zajęcia w Zespole Szkół nr 7 są zawieszone w dniach...
Organizacja zajęć w od 9 do 29 listopada 2020 roku.
Tutaj znajdziesz adres skrzynki pocztowej do nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej