Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Wydłużenie terminu nauki na odległość w szkole do dnia 26 kwietnia 2020 roku

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Minister Edukacji Narodowej przedłużył termin edukacji zdalnej do 26 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że wszyscy uczniowie nadal muszą realizować obowiązek nauki w formie online  i regularnie korzystać z dziennika elektronicznego, wykonywać zadania, komunikować się z nauczycielami i zdobywać oceny. 

 

 Dyrektor i nauczyciele będą przez cały ten trudny czas wspierać Was poprzez udostępnianie materiałów do samodzielnej nauki oraz służyć konsultacjami i poradami.
Uczniowie będą dostawać informacje od wychowawców o kolejnych lekcjach i ich trybie przeprowadzenia. Na stronie szkoły udostępnione zostaną służbowe adresy e-mail nauczycieli, które posłużą do konsultacji oraz przesyłania wykonanych zadań.
Nauczyciele są w stałym kontakcie między sobą oraz dyrektorem, wymieniając się informacjami o prowadzonych lekcjach. Będziemy się starać, aby młodzież realizowała podstawę programową, dbając o wymagany czas spędzany przy komputerze.
Dodatkowo na stronie internetowej szkoły funkcjonuje specjalna zakładka EDUKACJA ZDALNA, gdzie będziemy informować na bieżąco o najważniejszych kwestiach związanych z edukacją zdalną i zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


Zasady nauki na odległość w naszej szkole:
  • Wychowawca klasy będzie kontaktować się z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika i telefonów.
  • W sytuacji braku kontaktu z uczniem lub jego rodzicami/opiekunami prawnymi w wyżej wymieniony sposób, informacje będą wysyłane pocztą tradycyjną.
  • Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu, przygotowują zadania i przekazują je wychowawcy, który wysyła pakiet zadań i ćwiczeń uczniom zgodnie z ustalonym planem w danym dniu.
  • Nauczyciel określi sposób wykonania ćwiczeń/zadań, termin ich wykonania, dobór narzędzi i materiałów oraz możliwe źródła ich pozyskania, oraz sposób oceniania.
  • Ustalając termin wykonania prac/zadań nauczyciel uwzględni możliwość pracy uczniów w ciągu całego dnia lub kilku dni, mając na uwadze sytuację domową uczniów.
  • Czas wykonania zleconego zadania/ćwiczenia, nie powinien przekraczać 40 minut na jedną jednostkę lekcyjną.
  • To Wy uczniowie decyduje, kiedy wykonacie zlecone zadania dopasowując czas swojej nauki do sytuacji rodzinnej, możliwości sprzętowych i swoich preferencji, jednak musicie zmieścić się w ramach czasowych określonych przez nauczyciela.
  • Na każdy dzień nauki otrzymacie zadania maksymalnie z czterech przedmiotów. Szczegółowy plan dla poszczególnych klas oraz nauczycieli zamieszczony jest na stronie szkoły.
  • Podstawą oceny w trakcie nauki na odległość będzie Wasza aktywność, wykonana notatka, prezentacja, wykonane zadanie/ćwiczenie, napisane wypracowanie, testy, quizy, jak również kartkówki i sprawdziany.
  • W ustalaniu ocen nauczyciel kierować się będzie zasadą zaufania i dobra ucznia.

Przypominamy także, że nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 800 – 1500 (od poniedziałku do piątku).
Prosimy pamiętać, że nie jest możliwe bezpośrednie załatwienie sprawy w sekretariacie szkoły, w związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.


Dbajcie o zdrowie swoje i najbliższych!
#zostanwdomu
Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej