Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Organizacja lekcji obowiązująca od 25.03.2020 roku
W załączniku Plan lekcji (pdf) w nauczaniu zdalnym obowiązujący od 25 marca 2020 roku.

1A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  DM HIST IB TG-kuch MR GEOGR. AW PP IB BHP kuch
      MS WT-sprz.         BHP sprz 
 2  8:50- 9:35  I.Z J.POL GA J.ANG. RB IOLOG PI RELIG SS PG kuch
      BJ J.ANG.         MS OST sprz
 3  9:45-10:30  BJ INFORM. MB WF AG MATEMAT BM EDB MS OKF sprz
      JB WF            
 4 10:40-11:25      MS OK-sprz.     BJ Zaj z wych    
 
1B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  IZ J.POL RB BIOLOG GA J.ANG       Zaj. prakt
 2  8:50- 9:35  BJ INFORM AW PP AG MATEMAT BM EDB    
 3  9:45-10:30  DM HIST MB WYCH FIZ AA ZAJ Z WYCH PI RELIG    
 4 10:40-11:25              RM GEOGR    


1C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45           RB ZAJ.PRAKT AG MATEM BJ INFORMAT     GA J.ANG
 2  8:50- 9:35  AW PP IZ J.POL DM HIST RB BIOL KJ TwOWARZ
 3  9:45-10:30  KJ RO PW WF BHP ogr MR GEOG KJ TwO
 4 10:40-11:25         KJ SAD PI RELIGIA MS ZAJ Z WYCH BM EDB RB ZAJ PRAKT 


1D
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45          IB TG KO CHEMIA IB PG
 2  8:50- 9:35  RB FIZYKA RB BIOL GA J.ANG BJ INFORM IZ J.POL
 3  9:45-10:30  PI RELIG BM EDB DM HIST BHP AB WF
 4 10:40-11:25  AG MATEM RM GEOGR IZ ZAJ Z WYCH        


1E
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  MR GEOGR JA OK sprz AG MATEMAT JB WF MS OST sprz
 2  8:50- 9:35  KJ TG kuch MS Wt sprz I.Z-W J.POLSKI KO CHEMIA RB BIOL
  BHP sprz                
 3  9:45-10:30  RB fizyka BHP kuch. GA J.ANG DM HIST PI RELIG
 4 10:40-11:25  BM edb SS zaj z wych BJ INFORM     MS OKF sprz
          BJ J.ANG     SS PG


1F
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  BHP ogr DM HIST RB Z. PRAK BJ INFORMAT RB FIZYKA
  IP PPiKO kr                
 2  8:50- 9:35  KJ WARZ KJ RO/TwO PI RELIG RM GEOGR PW WF
  IP TWWO kr BHP kraw         AB WF
 3  9:45-10:30  AG MATEM GA J.ANG IZ J.POL KO CHEM BM EDB
 4 10:40-11:25      PW zaj z wych RB BIOL RB ZAJ PRAKT IP MO kraw

1AN
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  AG MATEM                
 2  8:50- 9:35  PI RELIGIA IB TG kuch IZ PP PW WF IB BHP kuch
 3  9:45-10:30  RM GEOGR RB BIOLOG BJ J.ANG IZ J.POLSKI BJ informat
 4 10:40-11:25      DM HIST KH ZAJ Z WYCH SS PG kuch BM EDB


1BN
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  BM EDB MP Z. Z WYCH KJ RO RB ZAJ PRAKT KJ TwO
 2  8:50- 9:35  DM HIST AG MATEM RM GEOGR KH RELIG GA J.ANG
 3  9:45-10:30  PW WF KJ WARZYW RB BIOL RB ZAJ PRAKT IZ J.POL
 4 10:40-11:25  RB FIZ BHP ogr KJ SADOW KO CHEMIA BJ INFORM


2A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45              DM HIST    
 2  8:50- 9:35              AW PP    
 3  9:45-10:30  IZ J.POLS JA OK sprz PI RELIG        
      MS OK sprz            
 4 10:40-11:25  GA J.ANG AG MATEM AB WF        
  BJ J.ANG     JB WF        
 5 11:35-12:20                  MS OiTS sprz
                  BJ JOwDM sprz
 6 12:30-13:15                  MS TJPH sprz
                  JA OiTS sprz


2C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 0  7:10- 7:55                      
 1  8:00- 8:45              RB z prak    
 2  8:50- 9:35              KJ z prak    
 3  9:45-10:30  GA J.ANG         JB z z wy    
 4 10:40-11:25    DM HIST MS OK sprz AG MATEM AW PP    
 5 11:35-12:20  KJ PROD O w Wa MS TJPH sprz IZ J.POL     .  
      KJ TwO ogr/            
 6 12:30-13:15      PI RELIG JB WF     BJ JOwDH sprz
                  KJ PR OG w sa
 7 13:30-14:15                  BJ J.OBCY ogr
                  MS OiTS sprz


3A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45      AW PP MS OiTS MS OK IZ J.POL
 2  8:50- 9:35      PI RELIG MS PwH AG ZAJ Z WYCH AG MATEM
 3  9:45-10:30      BJ J.ANG MS TJPH BJ JOwDH GA J.ANG
 4 10:40-11:25              AB WF    
              PW WF    

3B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  8:00- 8:45  SS Tech. i bez                
 2  8:50- 9:35  AG MATEM                
 3  9:45-10:30  IB Tech.Gas                
 4 10:40-11:25          AW Z, Z WYCH     IB PDG
 5 11:35-12:20      BJ JOwG BJ J.ANG     GA J.ANG
 6 12:30-13:15      IZ J.POL PI RELIG     AB WF
                  PW WF
 7 13:30-14:15      AW PP