Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Przedłużona została przerwa w nauczaniu do 24 maja

Drodzy Rodzice, Uczniowie
Minister Edukacji Narodowej przedłużył termin edukacji zdalnej do 24 maja 2020 roku. Oznacza to, że wszyscy uczniowie nadal muszą realizować obowiązek nauki w formie online i regularnie korzystać z dziennika elektronicznego, wykonywać zadania, komunikować się z nauczycielami i zdobywać oceny.

Dyrektor i nauczyciele będą przez cały ten trudny czas wspierać Was poprzez udostępnianie materiałów do samodzielnej nauki oraz służyć konsultacjami i poradami.
Uczniowie będą dostawać informacje od wychowawców o kolejnych lekcjach i ich trybie przeprowadzenia. Na stronie szkoły udostępnione zostaną służbowe adresy e-mail nauczycieli, które posłużą do konsultacji oraz przesyłania wykonanych zadań.
Nauczyciele są w stałym kontakcie między sobą oraz dyrektorem, wymieniając się informacjami o prowadzonych lekcjach. Będziemy się starać, aby młodzież realizowała podstawę programową, dbając o wymagany czas spędzany przy komputerze.
Dodatkowo na stronie internetowej szkoły funkcjonuje specjalna zakładka EDUKACJA ZDALNA, gdzie będziemy informować na bieżąco o najważniejszych kwestiach związanych z edukacją zdalną i zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Zasady nauki na odległość w naszej szkole:

  • Wychowawca klasy będzie kontaktować się z uczniami oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika i telefonów.
  • W sytuacji braku kontaktu z uczniem lub jego rodzicami/opiekunami prawnymi w wyżej wymieniony sposób, informacje będą wysyłane pocztą tradycyjną.
  • Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu, przygotowują zadania i przekazują je wychowawcy, który wysyła pakiet zadań i ćwiczeń uczniom zgodnie z ustalonym planem w danym dniu.
  • Nauczyciel określi sposób wykonania ćwiczeń/zadań, termin ich wykonania, dobór narzędzi i materiałów oraz możliwe źródła ich pozyskania, oraz sposób oceniania.
  • Ustalając termin wykonania prac/zadań nauczyciel uwzględni możliwość pracy uczniów w ciągu całego dnia lub kilku dni, mając na uwadze sytuację domową uczniów.
  • Czas wykonania zleconego zadania/ćwiczenia, nie powinien przekraczać 40 minut na jedną jednostkę lekcyjną.
  • To Wy uczniowie decyduje, kiedy wykonacie zlecone zadania dopasowując czas swojej nauki do sytuacji rodzinnej, możliwości sprzętowych i swoich preferencji, jednak musicie zmieścić się w ramach czasowych określonych przez nauczyciela.
  • Na każdy dzień nauki otrzymacie zadania maksymalnie z czterech przedmiotów. Szczegółowy plan dla poszczególnych klas oraz nauczycieli zamieszczony jest na stronie szkoły.
  • Podstawą oceny w trakcie nauki na odległość będzie Wasza aktywność, wykonana notatka, prezentacja, wykonane zadanie/ćwiczenie, napisane wypracowanie, testy, quizy, jak również kartkówki i sprawdziany.
  • W ustalaniu ocen nauczyciel kierować się będzie zasadą zaufania i dobra ucznia.

Przypominamy także, że nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 800 – 1500 (od poniedziałku do piątku).
Prosimy pamiętać, że nie jest możliwe bezpośrednie załatwienie sprawy w sekretariacie szkoły, w związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.

Dbajcie o zdrowie swoje i najbliższych!
#zostanwdomu
Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej