Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Wycieczka do Krakowa
Wycieczka do Krakowa
Odwiedziliśmy Barbakan, Bramę Floriańską, a następnie ulicą Floriańską podążyliśmy na Rynek do Kościoła Mariackiego, gdzie wysłuchaliśmy legendy o budowie dwóch wież kościoła i zbrodni spowodowanej zazdrością. Zobaczyliśmy Sukiennice, pomnik Mickiewicza, a dalej ulicą Grodzką udaliśmy się na Wawel. Było warto odwiedzić dawną stolicę Polski.