Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej wzięły udział w Integracyjnym pokazie mody pod hasłem „Razem przez sztukę”! Na wybiegu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach Pokaz był zwieńczeniem półrocznej współpracy niepełnosprawnych uczniów z nauczycielami,...
Dziś czterech uczniów naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6  zostało zaprzysiężonych przez Starszyznę Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia.
Nasza szkoła wspiera uczniów w samorozwoju, ale także wychowuje ucząc szacunku do polskich tradycji. 2 listopada przypadają Zaduszki, odwiedziliśmy więc pobliski cmentarz by zapalić znicze i pomodlić się za dusze zmarłych. 
2
Lis
Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie eTwinnig budując „mosty” kulturowe pomiędzy społecznościami wykazującymi znaczące różnice. 
W ramach poszerzania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach z ratownikami medycznymi. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz bandażowania ran z wykorzystaniem bandaży i przyrządów...


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92