Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
O tym, że teorię najlepiej sprawdzić w praktyce nie trzeba nikogo przekonywać. Na potwierdzenie tej tezy 24 marca uczniowie klasy IIc i IIIa wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do firmy Leszek Iwona Uprawa Pieczarek położonej w Borowej Wsi.
23 marca w naszej szkole odbył się XXII Regionalny Konkurs Najsprawniejszy w zawodzie - sprzedawca, ogrodnik oraz murarz-tynkarz. Tegoroczna edycja zgromadziła uczniów szkół zawodowych z Lublińca, Siemianowic, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Leśnicy.
W ramach poszerzania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonego ratownika medycznego. Podczas zajęć młodzież doskonaliła umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, układania poszkodowanego w pozycji...
W pierwszym dniu wiosny opuściliśmy szkołę, nie poszliśmy jednak na wagary tylko pojechaliśmy na zorganizowany przez nas turniej w piłce nożnej halowej. Gościliśmy kolegów z Zabrza, Gliwic oraz rudzkich gimnazjów. 
W pierwszym dniu wiosny opuściliśmy szkołę, nie poszliśmy jednak na wagary tylko pojechaliśmy na zorganizowany przez nas turniej w piłce nożnej halowej. Gościliśmy kolegów z Zabrza, Gliwic oraz rudzkich gimnazjów. 
7 marca uczniowie klas Ia, IIc i Ig brali udział w wycieczce do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Centrum to znajduje się w Katowicach, bezpośrednio przy Kopalni Wujek, gdzie w grudniu 1981 roku po ogłoszeniu stanu wojennego zginęło dziewięciu górników uczestniczących w strajku. 


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92