Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne"
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne"
Głównymi celami projektu są:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności młodzieży poprzez działania plastyczne.
Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój ucznia, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.
  • Nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem młodzieży za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
  • Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.