Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Błędy kształcą
Błędy kształcą
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Błędy kształcą #błędykształcą. Jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.
Cele kampanii:
- promowanie pozytywnego wartościowania błędów,
- rozwój umiejętności krytycznego myślenia poprzez analizę błędów,
- tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów: propagowanie atmosfery otwartości, w której uczniowie i nauczyciele czują się komfortowo, przyznając się do błędów, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i współpracy;
- ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej,
- podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji,
- rozwijanie umiejętności uczenia się.
Już wkrótce pojawią się relacje z naszych działań.