Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Błędy kształcą
Błędy kształcą
W ramach kampanii zrealizowaliśmy następujące działania:
cykl zajęć warsztatowych poświęconych postrzeganiu błędów,
przygotowanie i prezentowanie na terenie szkoły plakatów dotyczących nauki na błędach,
prezentowanie motywujących haseł na szkolnym profilu Facebooku szkoły oraz na wirtualnej gazetce szkolnej,
bieżące rozmowy z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym na temat możliwości uczenia się na błędach.
Mamy nadzieję, iż (nie tylko) wśród naszych uczniów zmieni się postrzeganie popełnianych błędów, które nie będą odbierane jako porażka, a szansa na dalszy rozwój.