Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Do 11 kwietnia 2021 br. kontynuujemy naukę zdalną

Drodzy uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele, w związku z podtrzymaniem wszystkich restrykcji dotyczących walki z pandemią przez Ministra Zdrowia, oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki do 11 kwietnia 2021 roku kontynuujemy naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wcześniej podanych zasadach.Uczniowie nadal mogą korzystać z konsultacji połączonych ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w szkole zgodnie z usalonnym harmonogramem, który przekazują poszczególnym klasom wychowawcy. Uczniowie mający zaległości w nauce w zajęciach tych uczestniczą obowiązkowo.
 

Przypominam o obowiązku uczestniczenia uczniów w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i utrzymywaniu kontaktu z wychowawcami i nauczycielami.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz pracowników młodocianych odbywają się zgodnie z obowiązującym planem w formie stacjonarnej.


Zajęcia praktyczne dla grupy ogrodników nadal prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dalszym ciągu uczestniczą w lekcjach formie zdalnej. Lekcje organizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu udostępnienia materiałów czy przekazania informacji o możliwych formach realizacji zadań przez ucznia w domu.

Informuję także, że nauczyciele pozostają do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).
 

Dziękuję Wam drodzy uczniowie, waszym rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom za pracę i zaangażowanie podczas zdalnego nauczania.