Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Palący Problem – Niska Emisja!”.
Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Palący Problem – Niska Emisja!”.

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Palący Problem – Niska Emisja!”.
Z tej okazji młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej zobaczyła film edukacyjny pt. „Ratujemy zielone płuca Ziemi”, natomiast uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy grali w ekogry, które zakupiliśmy w ramach projektu Litter Less.
W klasach zostały przeprowadzone również pogadanki na temat problemu nadmiernej emisji CO2 do atmosfery. Ponadto postanowiliśmy zadbać o pobliską przyrodę i udaliśmy się na wspólne sprzątanie okolicy.