Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XXV Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. W kategorii taniec II miejsce zdobyły Dagmara Janik i Barbara Śmietana, natomiast w kategorii plastyka wyróżnienie otrzymał Robert Koźlik.  Serdecznie gratulujemy!!!
W projekcie wzięli udział wybrani uczniowie ze wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego projektu "Materia baterii", którego celem jest zachęcenie do odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami. Zużyte baterie możecie wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się w szkole.
11 maja uczniowie klasy 2b byli na wycieczce w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach i uczestniczyli w warsztatach "Sztuka szukania - w labiryncie Internetu". 
Braliśmy udział w warsztatach organizowanych przez Akademię Bioróżnorodności w WPKiW. Przeszliśmy też szybki kurs kurs i pokazała, jak wygląda praca z mikroskopem. Pod różnym powiększeniem oglądaliśmy budowę komórkową wybranych roślin oraz ich zabarwienie. 
Zbieramy plastikowe nakrętki. Dzięki temu pomagamy nie tylko przyrodzie, gdyż segregujemy odpady, ale także niesiemy pomoc chorym dzieciom, które dzięki takim zbiórkom otrzymują niezbędny sprzęt potrzebny do rehabilitacji i codziennego funkcjonowania.


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43