Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Program TańczMY w szkole

Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku z realizacją programu "TańczMY w szkole" izwraca się z prośbą do nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów uczniów szkół ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety. Poniższe ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca.

Termin wypełnienia ankiet, upływa 4 czerwca 2021 r.

  • Ankieta dla nauczycieli:  link  
  • Ankieta dla rodziców: link 
  • Ankieta dla uczniów: link  

Ich wyniki pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w ww. szkołach, a także pomogą w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu „TańczMY w szkole”, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych - w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

O tym, jaki to będzie rodzaj tańca, decydować będą szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie – stąd konieczne jest przeprowadzenie ankiet diagnozujących.

Planowana jest również organizacja szkoleń metodycznych w zakresie tańca, skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzić zajęcia taneczne na najwyższym poziomie.