Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Konkurs plastyczno-literacki: Gdy gaśnie pamięć ludzka - pamiętamy!

I KONKURS

W naszej szkole w ramach projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy! organizowany jest konkurs plastyczno-literacki.


Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:
Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” na kartkę do albumu przedstawiającą nieznanych świadków wydarzeń sprzed 40 lat z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.
 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastyczno - literackiej w formacie A4 stanowiącej kartkę do albumu z biogramem uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981 – 1983.

Prace powinny być wykonane własnoręcznie bez użycia techniki komputerowej lub w grafice komputerowej.

 

                           

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p. Myl lub p. Ziębą do 25 października 2021.