Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Jesień w Śląskim Parku w Chorzowie
Jesień w Śląskim Parku w Chorzowie

Nie ma nic piękniejszego niż złota polska jesień. W związku z tym 15 października klasa 1F wybrała się do Śląskiego Parku w Chorzowie. Celem wyjazdu było kształtowanie kompetencji społecznych, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody oraz integracja zespołu klasowego. Spacerując parkowymi uliczkami zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy ogrodnika, rozpoznawaliśmy rośliny i zwierzęta oraz świetnie się bawiliśmy. Uczestniczyliśmy również w przejażdżce kolejką.