Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Głosujemy na boisko i siłownię przy naszej szkole

Każdy pełnoletni mieszkaniec Rudy Śląskiej może nam pomóc głosując na zadania:


nr 37
ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO

budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Założeniem projektu jest powstanie bezpłatnej, ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej służącej aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnicy Ruda oraz niepełnosprawnej młodzieży.
(zadanie małe, dzielnicowe)

 nr 44
LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU 

modernizacja boiska asfaltowego
przy Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
Zadanie obejmuje przebudowę boiska sportowego na boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawy syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę.
(zadanie duże, ogólnomiejskie)

Zasady głosowania za pomocą interaktywnego formularza:

 

  • Do głosowania za pomocą interaktywnego formularza uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy miasta Ruda Śląska.
  • Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania dużego oraz jednego zadania małego, realizowanego w dowolnej dzielnicy Miasta.
  • Zagłosować możesz tylko jeden raz i wyłącznie w swoim imieniu.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu może wykorzystać tylko jedna osoba!