Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Bezpieczne wakacje to ogólnopolska akcja, do której nasza szkoła włącza się pod koniec każdego roku szkolnego. Jej celem jest przygotowanie uczniów do rozpoznawania symptomów zagrożeń oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych podczas spędzania czasu wolnego oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa...
10
Mar
Od kilku lat systematycznie podejmujemy współpracę z innymi krajami europejskimi, realizując różne projekty w ramach programu eTwinning. Do tej pory braliśmy udział w  następujących projektach: Weigh your (over)weight; Less Litter – Better Life,  Become an Eco School, Happy May Language Week, EtwinOlimpics...
Kolejny rok realizujemy program edukacyjny Szkoła Promująca Zdrowie, który organizowany jest przez Ruch Szkół Promujących Zdrowie. Głównym celem programu jest aktywne uczestnictwo młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W tym roku ubiegamy się o odnowienie posiadanego już Certyfikatu...
Materia Baterii to projekt edukacyjny, którego celem było podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii oraz akumulatorów. Młodzież poznała korzyści związane z ograniczaniem powstałych odpadów...
 „Szkoła z Klasą 2.0” to program, który miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Pomagał on rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w...