Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Moje Czyste Miasto

Moje Czyste Miasto to coroczny program, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin, stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej, propagowanie segregowania odpadów i recyklingu oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną. Warunkiem udziału w programie jest prowadzenie na terenie placówki segregacji odpadów, a także zorganizowanie działania promującego selektywną zbiórkę odpadów. Jesteśmy szczególnie dumni z przyznanego nam tytułu „Lidera segregacji”!