Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń
Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń
Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Bezpieczna Szkoła ­– Bezpieczny Uczeń +”. Efektem działań było zdobycie certyfikatu poświadczającego właściwe przeprowadzone działania w ramach konkursu.
W ramach realizacji zadań konkursowych młodzież uczestniczyła w spotkaniach i  warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, rudzkiej Policji oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiedzę uczniów nt. różnorodnych zagrożeń poszerzali także wychowawcy, psycholog oraz pedagog szkolny poprzez koordynowanie realizacji działań.
Młodzież utrwaliła swoją wiedzę na temat zagrożeń  oraz konsekwencji wynikających z ulegania różnorodnym nałogom, poznała właściwe wzorce postępowania w różnych sytuacjach.
Udział w konkursie przyczynił się także do uwrażliwienia uczniów na potrzeby osób samotnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej i społecznej.
Realizacja zadań  spowodowała utrwalenie wśród uczniów zasad właściwego korzystania z Internetu oraz poszerzyła wiedzę o możliwościach szukania pomocy w razie zajścia  niebezpiecznych sytuacji związanych z technologią informacyjną.
Uczniowie uświadomili sobie także konieczność potrzeby przestrzegania praw, zasad i przyjętych regulaminów w życiu prywatnym oraz środowisku szkolnym.
Udział w konkursie nauczył młodzież otwartości na potrzeby innych, dając poczucie satysfakcji oraz sensu życia, ważnych dla zachowania równowagi psychicznej w sytuacjach trudnych.