Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 od 1 września 2017 roku przekształci się w Branżową Szkołę I stopnia nr 6 specjalizuje się w kształceniu uczniów przejawiających trudności edukacyjne w typowych warunkach szkolnych ze względu na obniżony poziom intelektualny.

By zostać uczniem ZSZ6 / BSIs6  konieczne jest posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Oferujemy naukę w następujących zawodach:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • ogrodnik,
 • lakiernik,
 • blacharz
 • samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • murarz -tynkarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • krawiec,
 • fryzjer
 • oraz inne stosownie do potrzeb i analizy rynku pracy.


Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zależności od zawodu w warsztatach szkolnych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u pracodawców.

Nauka trwa 3 lata.