Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Edukacja zdalna w okresie od 30.11.2020

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 30 listopada 2020 r. wznawia się zajęcia praktyczne:

  • Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół nr 7 wznawia się zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, które odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 
  • Uczniowie będący pracownikami  młodocianymi tj. odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców, realizują zajęcia praktyczne w dniach wyznaczonych przez szkołę tak jak dotychczas w wymiarze nie większym niż 10 h. tygodniowo.
  • Zajęcia praktyczne dla grupy ogrodników nadal prowadzone będą  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Uczniowie będący pracownikami  młodocianymi tj. odbywający  zajęcia praktyczne  u pracodawców, również wracają praktykiw wymiarze określonym przepisami prawa pracy.      UWAGA! Zajęcia realizowane u pracodawców są możliwe, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Przypominam, że udział w zajęciach praktycznych jest obowiązkowy, przy zachowaniu ogólnych zasad epidemicznych: dystans, dezynfekcja, maseczka, odpowiedni stan zdrowia.

Uwaga, uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami.


Informuję także, że nauczyciele pozostają do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).

Proszę pamiętać, że nie jest możliwe bezpośrednie załatwienie sprawy w sekretariacie szkoły, w związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.


Proszę śledzić naszą stronę i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dbajcie o siebie i najbliższych!
Życzymy dużo zdrowia!
#zostanwdomu