Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Edukacja zdalna w okresie od 18.01.2021

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 18 do 31 stycznia 2021 roku lekcje w dalszym ciągu będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 

Zajęcia praktyczne
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół nr 7 zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego,  odbywają w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia praktyczne dla grupy ogrodników nadal prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie będący pracownikami młodocianymi tj. odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców, realizują zajęcia praktyczne w dniach wyznaczonych przez szkołę tak jak dotychczas w wymiarze nie większym niż 10 h. tygodniowo.

Zajęcia realizowane u pracodawców są możliwe, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Przypominam, że udział w zajęciach praktycznych jest obowiązkowy, przy zachowaniu ogólnych zasad epidemicznych: dystans, dezynfekcja, maseczka, odpowiedni stan zdrowia.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dalszym ciągu uczestniczą w lekcjach formie zdalnej. Lekcje organizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu udostępnienia materiałów czy przekazania informacji o możliwych formach realizacji zadań przez ucznia w domu.

Uwaga, uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami.

Informuję także, że nauczyciele pozostają do kontaktu i konsultacji zarówno z rodzicami, jak i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).


Proszę pamiętać, że nie jest możliwe bezpośrednie załatwienie sprawy w sekretariacie szkoły, w związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w celu ustalenia formy załatwienia sprawy.


Proszę śledzić naszą stronę i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dbajcie o siebie i najbliższych!
Życzymy dużo zdrowia!
#zostanwdomu