Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
powieksz kontrast
Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy 2 września na rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020
w Zespole Szkół nr7


według następującego harmonogramu:


klasy pierwsze
Branżowej Szkoły I stopnia nr 6
o godzinie 900

klasy pierwsze, drugie i trzecie
Szkoły Przysposabiającej do Pracy
o godzinie 1000

klasy drugie i trzecie
Branżowej Szkoły I stopnia nr 6
o godzinie 1045